Meetdata

Momenteel wordt de database van www.luchtmeetnet.nl gevuld met gevalideerde data, hierdoor ontbreekt nu nog veel data. U wordt verzocht contact op te nemen met het betrokken meetnet.

Dagen waarop data beschikbaar is zullen groen kleuren in de datumselector.

Selecteer een station:


Selecteer een periode:

tot

Geef je e-mailadres op:


Verstuur data

Nieuws

Nieuwe website vervangt app op 10 februari 2020
Smogalarm 25 juli 2019
Datavalidatie luchtmeetnet
App Mijn Luchtkwaliteit gelanceerd - 23 september 2015
Instructiefilm App Mijn Luchtkwaliteit

Jaarverslagen DCMR

Jaarverslagen
Lucht in cijfers 2018 jaaroverzicht
Lucht in cijfers 2017 jaaroverzicht
Lucht in cijfers 2016 jaaroverzicht
Jaaroverzicht luchtmeetnet DCMR 2015
Lucht in cijfers 2013 Jaaroverzicht
Lucht in cijfers 2014 Jaaroverzicht
Analyse palmesbuis 2013-2014 Rijnmond

Jaarverslagen GGD Amsterdam

Jaarverslagen
Overzicht resultaten Provincie Noord-Holland inclusief metalen en PAK
Luchtkwaliteit Amsterdam 2018
Luchtkwaliteit Haarlemmermeer 2018
Luchtkwaliteit IJmond 2018
Luchtkwaliteit Haven Amsterdam 2018
Luchtkwaliteit Zaanstad 2017
Luchtkwaliteit Haven Amsterdam 2017
Luchtkwaliteit Haarlemmermeer 2017
Luchtkwaliteit IJmond 2017
Luchtkwaliteit Amsterdam 2017
Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2016
Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer 2016
Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2015
Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer 2015
Luchtkwaliteit Amsterdam 2016
Rapportage Luchtmetingen Haven Amsterdam 2016
Meetresultaten Luchtkwaliteit 2016 Zaanstad
Meetresultaten Luchtkwaliteit 2015 Zaanstad
Meetresultaten luchtkwaliteit 2014 Zaanstad
Luchtkwaliteit Amsterdam 2015
Rapportage Luchtmetingen Haven Amsterdam 2015
Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer meetresultaten 2014
Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2014
Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014
Luchtkwaliteit Amsterdam 2014
Luchtkwaliteit Amsterdam 2013
Luchtkwaliteit Amsterdam 2012
Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer meetresultaten 2013
Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer meetresultaten 2012
Meetresultaten luchtkwaliteit 2013 Zaanstad
Meetresultaten luchtkwaliteit 2012 Zaanstad
Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2013
Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2012
Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2013
Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2012

Jaarverslagen Omgevingsdienst Midden en West brabant (OMWB)

Jaarverslagen
Luchtkwaliteit Ossendrecht & Woensdrecht 2013
Luchtkwaliteit Ossendrecht en Woensdrecht 2012
Luchtkwaliteit Moerdijk, Klundert & Zevenbergen 2013
Luchtkwaliteit Moerdijk 2012

Jaarverslagen Provincie Limburg

Jaarverslagen
Luchtkwaliteit Limburg t/m 2012
Resultaten meten met diffusiebuisjes te Maastricht 2008-2009 en 2013-2014

Jaarverslagen RIVM

Jaarverslagen
Beoordeling luchtkwaliteit 2018
Beoordeling luchtkwaliteit 2017
Beoordeling luchtkwaliteit 2016
Beoordeling luchtkwaliteit 2015
Beoordeling luchtkwaliteit 2014
Beoordeling luchtkwaliteit 2013
Beoordeling luchtkwaliteit 2012
Beoordeling luchtkwaliteit 2011
Beoordeling luchtkwaliteit 2010
Beoordeling luchtkwaliteit 2009
Tabellenboek Luchtkwaliteit 2014
Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2013
Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2012