Deze website

Deze website is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM), GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Limburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA). De website toont de gemeten luchtkwaliteit op meetpunten in Nederland en de berekende luchtkwaliteit in de vorm van kaarten.

Deelnemende organisaties:
  • RIVM levert meetgegevens landelijk luchtmeetnet en levert berekende luchtkwaliteit in kaart en per locatie.
  • GGD Amsterdam levert meetgegevens van eigen meetpunten in Amsterdam, Zaanstad en provincie Noord-Holland.
  • DCMR levert meetgegevens van eigen meetpunten in de regio Rijnmond.
  • Provincie Limburg levert meetgegevens van eigen meetpunten in de provincie Limburg.
  • OMWB levert meetgegevens van eigen meetpunten in de provincie Noord-Brabant.

Luchtkwaliteitsindex

De index vat gegevens samen over de luchtkwaliteit. Zowel de gemeten als berekende luchtkwaliteit wordt ingedeeld in vijf klassen van goed tot zeer slecht. Per stof wordt een concentratie omgezet tot een getal van 1 (weinig luchtverontreiniging) tot 11 (veel luchtverontreiniging). De stof met het hoogste indexgetal bepaalt de totale luchtkwaliteitsindex. Als alle stoffen hetzelfde indexgetal hebben dan wordt de totale index één punt hoger.

Wat kan ik met de index?

Op grond van de luchtkwaliteit kunt u eventueel uw dagelijkse bezigheden aanpassen, om minder last te hebben van luchtverontreiniging. Daarvoor worden bij de klassen adviezen gegeven, die verschillen voor gevoelige groepen (bijvoorbeeld longpatiënten) en mensen die niet speciaal gevoelig zijn. Hierbij wordt in het algemeen geadviseerd om, bij slechte luchtkwaliteit, inspanning naar een gunstiger tijdstip te verplaatsen in plaats van helemaal achterwege te laten. Gebruikt u de luchtkwaliteitsverwachting om te bepalen wanneer een gunstiger tijdstip is. Maar gaat u zeker bewegen; bewegen is immers goed voor de gezondheid. Onderaan deze tekst is een tabel opgenomen met de handelingsadviezen die bij de index horen.

Hoe vat de index de gegevens van de verschillende stoffen samen?

Elke component (NO2, fijn stof en ozon) krijgt een eigen waarde voor de index. De totale index krijgt hiervan de hoogste waarde. Als bijvoorbeeld één van de stoffen een waarde 7 heeft en de andere lager, dan wordt de waarde 7 gebruikt als de index voor dat moment. Wanneer álle stoffen een concentratie hebben die net aan het uiteinde van de schaal van de klasse ligt, dan geeft de totale index de volgende klasse weer.

Rapport Luchtkwaliteitsindex

In het rapport “Luchtkwaliteitsindex” van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden aanbevelingen gedaan voor de samenstelling van de index en duiding. De adviezen uit dit rapport zijn toegepast op deze website en in de App Luchtkwaliteit.